Summer Motocross Cup 2010, Άρτα – Ειδ. Κανονισμός

Η  Λ.Α.Μ.Ο.Τ. Άρτας μετά από έγκριση της Ο.Μ.Ε  οργανώνει  την 1η   συνάντηση  αγώνα Κυπέλλου  Fast Cross με την επωνυμία “ SUMMER CUP 2010” (είναι 3 αγώνες μικτών κατηγοριών και κοινής βαθμολογίας) που θα διεξαχθεί στην πίστα της  Άρτας περιοχή  Παχυκάλαμος   Δήμου Αράχθου.
.
.
.
.
SUMMER CUP 2010

1ος  ΑΓΩΝΑΣ  –  ΚΥΡΙΑΚΗ 20/06/10

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Λ.Α.Μ.Ο.Τ. ΑΡΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                     Καλαμπόκης Κων/νος
ΜΕΛΗ:                              Μπακογιάννη Δήμητρα – Κόκλας Ευάγγελος
ΣΤΕΛΕΧΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:                      Θα αν/θει
ΑΛΥΤΑΡΧΗΣ:                   Αρλέτος θεόδωρος
ΒΟΗΘΟΣ ΑΛΥΤΑΡΧΗ:   Ταγκαρέλης  Αντώνης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                  Μπακογιάννη Δήμητρα
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ:       Παπάς Ιωάννης
ΕΦΟΡΟΣ  ΚΡΙΤΩΝ :           Κολιός Σωκράτης
ΥΠ.ΑΠΟΤΕΛEΣMAΤΩΝ: Σμύρη Πέρσα
ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ:      Γιαννακούλης Νίκος
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ:               ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ INTERSALONIKA

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Η διαρκής γραμματεία θα λειτουργεί από την έναρξη των εγγραφών μέχρι το
Σάββατο  19/06/0 στα τηλέφωνα   6946942140-26810 73175
Κυριακή  20/06/10  από 02:00 στο χώρο της πίστας.

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η  Λ.Α.Μ.Ο.Τ. Άρτας μετά από έγκριση της Ο.Μ.Ε  οργανώνει  την 1η   συνάντηση  αγώνα Κυπέλλου  Fast Cross με την επωνυμία “ SUMMER CUP 2010” (είναι 3 αγώνες μικτών κατηγοριών και κοινής βαθμολογίας) που θα διεξαχθεί στην πίστα της  Άρτας περιοχή  Παχυκάλαμος   Δήμου Αράχθου.

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με :
1ο Τον  Δικαιοδοτικό  Κώδικα της  Ο.Μ.Ε.
2ο Το    Γενικό   Κανονισμό Αγώνων   Fastcross  της  F.I.M
3ο Το    Γενικό   Κανονισμό Αγώνων  Fastcross  της  Ο.Μ.Ε.
4ο Το    Τεχνικό  Κανονισμό Αγώνων  Fastcross  της  F.I.M.
5ο Τον  Τεχνικό  Κανονισμό Αγώνων  Fastcross  της  Ο.Μ.Ε.
6ο Την  Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Κυπέλλων και Επάθλων της Ο.Μ.Ε.
7ο  Τον  Παρόντα Ειδικό Κανονισμό.

AΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΑΔΡΟΜΗ – ΜΠΑΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Το μήκος της πίστας είναι  1200 μ. με μέγιστο πλάτος  45 m. στην περιοχή
εκκίνησης, και ελάχιστο 6 μέτρα. Η μπάρα εκκίνησης διαθέτει   30  θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ2: 125cc δίχρονες έως 144cc  και τετράχρονες έως 250cc.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ1: 250cc δίχρονες και  τετράχρονες από 290cc έως 450cc.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΧ3-ΟΡΕΝ : μοτοσικλέτες  ανεξαρτήτου κυβισμού δίχρονες
ή τετράχρονες  Moto cross  έως  650cc
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  MΧ 65cc και ΜΧ 85cc

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΑΓΩΝΕΣ

Οι αγώνες είναι τύπου fastcross και προσμετρούν ως αρ.1. Θα διεξαχθούν  προκριματικοί, ημιτελικοί, μικρός και μεγάλος τελικός. Οι προκριματικοί οι ημιτελικοί και ο μικρός τελικός θα έχουν διάρκεια 10΄+ 1γύρο και ο μεγάλος τελικός 15΄+ 1γύρο. Θα γίνουν επίσης 2 αγώνες ΜΧ65 – ΜΧ85 διάρκειας 10΄+ 1γύρο. Για να θεωρηθεί ότι ο αναβάτης τερμάτισε πρέπει να καλύψει τα 3/4 της διαδρομής που κάλυψε ο νικητής και να πάρει σημαία τερματισμού μέσα σε πέντε λεπτά από την στιγμή πού τερμάτισε ο νικητής.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ

Στον αγώνα μπορεί να συμμετάσχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάτοχος έγκυρης αγωνιστικής αδείας 2010 ΟΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 031.5.1 ΓΚ mοτο cross. Η συμμετοχή κατόχων αγωνιστικών αδειών των κρατών μελών της ΕΕ- BMU γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή του συνοδεύεται από έγκυρη άδεια της  FΜΝ της χώρας τους.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όποιος θέλει να λάβει μέρος στον αγώνα πρέπει να συμπληρώσει δήλωση συμμετοχής στο έντυπο του οργανωτή έως την Πέμπτη  17/06/10.
Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται ως εξής:
Για τις κατηγορίες mx1-mx2-mx3    50.00 euro
Για την κατηγορία  ΜΧ85                                          15.00 euro

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αριθμοί συμμετοχής των μοτοσικλετών πρέπει να είναι σύμφωνη, με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων motocross FIM.-ΟΜΕ. Τα χρώματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο φόντο και τους αριθμούς καθορίζονται ως εξής.
MX2       Μαύρο φόντο με  λευκό αριθμό,
MX1       Λευκό  φόντο με μαύρο αριθμό,
MX3       Κίτρινο φόντο με μαύρο αριθμό,
ΜΧ85     Λευκό φόντο με  μαύρο αριθμό,
ΜΧ65     Μπλε   φόντο με  λευκό αριθμό.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΚΗ  20/6/2010 ώρα 14:30

Ο τεχνικός έλεγχος καθώς και ο έλεγχος εξακρίβωσης θα διεξαχθεί στην πίστα σύμφωνα με το πρόγραμμα. Μοτοσυκλέτα που δεν θα είναι σύμφωνη με τον τεχνικό κανονισμό αγώνων motocross της ΔΟΜ- ΟΜΕ  ή ο αγωνιζόμενος δεν είναι εφοδιασμένος με άδεια άρθρο 5 ή δεν περάσει από τον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται από των αγώνα . Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η είσοδος στην πίστα μοτοσικλέτας η οποία δεν έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο. Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρουσιάσουν στον τεχνικό έλεγχο το κράνος, του εγκεκριμένου τύπου motocross το οποίο πρέπει να φέρει τον αριθμό συμμετοχής τους.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τελικός τεχνικός έλεγχος θα γίνεται στις 3 πρώτες μοτοσικλέτες  στο τέλος του αγώνα  καθώς και σε κάθε άλλη μοτοσικλέτα που τερμάτισε μετά από πρόταση του αλυτάρχη ή του διαιτητή. Οι μοτοσικλέτες θα παραμένουν σε καθεστώς επιτήρησης για 15 λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  ΔΟΚΙΜΕΣ

Απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού η είσοδος των αναβατών στην πίστα εκτός της προβλεπόμενης ώρας και κατόπιν εντολής του αλυτάρχη.
.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Σε κάθε σειρά εκκίνησης οι αναβάτες κατατάσσονται ως άρθρο 4.
Από την στιγμή που επέλεξαν μια θέση απαγορεύεται να την αλλάξουν. Οι αναβάτες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να βρίσκονται στη ζώνη αναμονής 10 λεπτά πριν από την ώρα εκκίνησης κάθε αγώνα. Με την επίδειξη πράσινης σημαίας από τον αλυτάρχη οι αγωνιζόμενοι θέτουν σε λειτουργία τους κινητήρες των μοτοσικλετών τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΤΩΝ
Στο χώρο αναμονής σύμφωνα με το πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΑΔΡΟΜΗ –εξωτερική ΒΟΗΘΕΙΑ

Η διαδρομή είναι οριοθετημένη με κορδέλες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ επί ποινή αποκλεισμού από τον αγώνα και τις δοκιμές εάν οι αναβάτες οδηγούν εκτός διαδρομής ή να αποφεύγουν να περάσουν από τα άλματα ή τα άλλα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια .
Εξωτερική βοήθεια κατά την διεξαγωγή του αγώνα και των δοκιμών απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 031.11
Ο ανεφοδιασμός πρέπει να γίνεται μόνο στον χώρο των PADDOCKS με σταματημένους τους κινητήρες και να υπάρχει πυροσβεστήρας 6κ.
Ο χώρος που θα προσδιορισθεί για τις ρυθμίσεις θα ανακοινωθεί.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Η εκκίνηση γίνεται με τους κινητήρες σε λειτουργία. Ο αλυτάρχης επιδεικνύει πινακίδα με την ένδειξη 15 δευτερόλεπτα αμέσως μετά με πινακίδα 5 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά πέφτει η μπάρα εκκίνησης. Στην μπάρα εκκίνησης θα παραβρίσκονται μόνο οι αναβάτες και τα στελέχη του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΚΥΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ο αφέτης θα κηρύξει την εκκίνηση άκυρη με την ένδειξη κόκκινης σημαίας και ο αγώνας θα σταματήσει. Οι αναβάτες πρέπει να επιστρέψουν στο χώρο αναμονής και επανεκκίνηση θα δοθεί αμέσως αρχίζοντας από τα τελευταία 3 λεπτά του προαναφερθέντος 10 λεπτού. Η αλλαγή μοτοσικλέτας απαγορεύεται μετά από άκυρη εκκίνηση.

AΡΘΡΟ 15ο
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει με καρό σημαία στον πρώτο αναβάτη που έχει συμπληρώσει τον προκαθορισμένο χρόνο του αγώνα.
Οι αναβάτες που περνούν την γραμμή τερματισμού και παίρνουν την σημαία πρέπει να μειώνουν την ταχύτητα τους και να οδηγούνται στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης. Η μη τήρηση του κανονισμού επιφέρει αποκλεισμό από τον αγώνα. Η χρονομέτρηση παύει 5 λεπτά μετά την πτώση της σημαίας στον πρώτο αναβάτη.

ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα των αγώνων θα ανακοινώνονται στο τέλος κάθε αγώνα και θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τα παράβολο ένστασης ισούται με το διπλάσιο συμμετοχής και υποβάλλονται:
Α. κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση τους
Β. για τεχνικούς λόγους εντός 15 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 18ο
ΑΠΟΝΟΜΗ – ΕΠΑΘΛΑ

Η απονομή των επάθλων θα γίνει στην πίστα μετά την λήξη των αγώνων εφόσον δεν εκκρεμεί καμία ένσταση.  Απονέμονται κύπελλα στους 6 πρώτους του μεγάλου τελικού, στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας χωριστά που τερμάτισαν στον μεγάλο τελικό (mx1-mx2-mx3) και τους 3 πρώτους των κατηγοριών mx85 –mx65

ΑΡΘΡΟ 19ο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Βαθμούς θα πάρουν οι 20 πρώτοι που θα τερματίσουν στον μεγάλο τελικό. Οι βαθμοί που θα συγκεντρώσει ο κάθε οδηγός και στους 3 αγώνες του  SUMMER CUP 2010 θα προστεθούν και θα αναδειχθούν στο τέλος οι νικητές.

AΡΘΡΟ 20ο
ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΗΓΩΝ

Με την υπογραφή της δήλωσης συμμετοχής ο αναβάτης και ο συμμετέχων αποδέχονται ανεπιφύλακτα των παρόντα κανονισμό και ασφαλίζεται για ζημιές προς τρίτους σε όλη τη διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Επιπλέον όλοι οι συμμετέχοντες αναβάτες είναι ασφαλισμένοι για προσωπικά ατυχήματα σύμφωνα με το αρ.0100.2 Γ.Κ. ΜΧ της ΟΜΕ Υπογράφοντας την δήλωση συμμετοχής ο αγωνιζόμενος και οι ιδιοκτήτες μοτοσικλετών αποδέχονται πως η Ο.Μ.Ε. ο Οργανωτής , οι κριτές και κάθε συμμετέχων στην διοργάνωση του αγώνα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημιά συμβεί στους αγωνιζόμενους και της μοτοσικλέτες τους κατά την διάρκεια του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

Η οργανωτική επιτροπή,  ή ΟΜΕ, η διοργανώτρια λέσχη, καθώς και οι αναβάτες των αγώνων δεν φέρουν  καμία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχών ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα.
Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει συνάψει συμβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες.

ΚΑΘΕ ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΤΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ  ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.

* ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ SUMMER CUP ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΛΟΓΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ 2.30 μ.μ.

* Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ GROUP ΘΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΛΙΚΟ ΘΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΑ 21 ΟΔΗΓΟΙ

2989 More posts in ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ category
Recommended for you
MOTOCROSS TRACK DAY SERRES 28/1/18 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Την Κυριακή  28 Ιανουαρίου 2018 το Serres offroad Premio διοργανώνει στην πίστα motocross του αυτοκινητοδρομίου Σερρών το 1ο Offroad TrackDay. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι...