2ος Αγώνας Παν.Πρωτ. ΜΧ, Γιαννιτσά – Ειδ. Κανονισμός

Τα βλέμματα στα Γιαννιτσά!
Όπως όλα δείχνουν, «Ανοδο των …μυρίων» θα έχουμε στα Γιαννιτσά όπου ο τοπικός Ομιλος Φίλων Μοτοσυκλέτας διοργανώνει το επόμενο Σαββατοκύριακο τον 2ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross. Η γνωστή και καταξιωμένη πίστα στην Πέλλα, βελτιωμένη και συντηρημένη περιμένει τους αθλητές (και τις αθλήτριες!) από όλη την Ελλάδα αλλά και τις γειτονικές χώρες (!) στον αγώνα που όλοι περιμένουν και ιδιαίτερα οι θεατές τις Μακεδονίας που έχουν καιρό να απολαύσουν το ξεχωριστό θέαμα και την αγωνία για το αποτέλεσμα που προσφέρει το Πανελλήνιο Motocross.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MOTOCROSS 

Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.
2ος γύρος, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 31/1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ
-Το Αθλ. Σωµατείο ΟΦΜΓιαννιτσών συνεργασία µε την Αντιδηµαρχία Αθλητισµού ∆ήµου Πέλλας, διοργανώνει τον 2ο αγώνα του Πανελλ. Πρωταθλήµατος Motocross 2012 της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Οµοσπονδίας Ελλάδος. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2012, στην ∆ηµοτική πίστα Motocross του ∆ήµου Πέλλας. Ο
αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:
-τον αθλητικό νόµο 2725/99 και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του
-τον γενικό κανονισµό αγώνων Motocross
-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Motocross 2012
-τον παρόντα ειδικό κανονισµό
-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

Για πληροφορίες σχετικά µε τον αγώνα καλέστε: ΤΗΛ 6937114422 E-mail: sampa133gr@hotmail.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (*Το πλήρες πρόγραµµα δοκιµών/αγώνων θα ανακοινωθεί στο www.amotoe.gr, θα υπάρχει αναρτηµένο στην Γραµµατεία του αγώνα στην πίστα και θα διανεµηθεί στον Τεχνικό Ελεγχο, )

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 23 Μαρτίου
Λήξη εγγραφών: Πέµπτη 29 Μαρτίου
∆ηµοσίευση πίνακα συµµετοχών: Παρασκευή 30 Μαρτίου ώρα 19:00
Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 31 Μαρτίου από 10:30 έως 16:00
Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 31 Μαρτίου από 10:30 έως 16:00
Ενηµέρωση αγωνιζοµένων: Σάββατο 31/3 ώρα 12:15 στον χώρο της πίστας
Εναρξη ελεύθερων δοκιµών: Σάββατο 31/3 – ώρα12:45 & Κυριακή 1/4 – ώρα 09:00
Εναρξη κατατακτήριων δοκιµών: Σάββατο 31/3 ώρα (Θ.Α.)
Εναρξη αγώνων Κυριακής 1/4: 10:40
∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων: Κυριακή 1/4 ώρα 15:30
Απονοµή επάθλων: Κυριακή 1/4 ώρα 15:30
Οι αθλητές που επιθυµούν να συµµετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε το Αθλητικό Σωµατείο στο
οποίο είναι εγγεγραµµένοι (πληροφορίες: www.amotoe.gr) για την συµµετοχής τους. Οι δηλώσεις συµµετοχής
γίνονται ηλεκτρονικά µέσω των σωµατείων της ΑΜΟΤΟΕ και µε την χρήση της ηλεκτρονικής γραµµατείας της
ΑΜΟΤΟΕ (www.e-amotoe.gr)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Σαπαντζής Θεόδωρος
Μέλη:, Τσότρας ∆ηµήτρης, Σαπαντζής Κώστας
Πρόεδρος Αγωνοδικών: Αλέξης Σαββίδης
Αγωνοδίκες: Σαπαντζής Θόδωρος, Καλεζέρης Στράτος
Παρατηρητής: Στέλιος Χριστοδούλου
Αλυτάρχης: Σπύρος Καλλογιαννίδης
Γραµµατείς Αγώνα: Σαπαντζή ∆ιαµαντένια
Τεχνικός Έφορος: Μυλονόγλου Χρήστος
Έκδοση Αποτελεσµάτων: IRON TEAM
Ιατρός Αγώνα: Γιατρός ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 2. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ
Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross του ∆ήµου Πέλλας στην περιοχή Ταλαµπά και η οποία έχει µήκος 1740 µ,
ελάχιστο πλάτος 9µ, είναι τεχνική µε σφικτό χώµα χωρίς πέτρες.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:
ΜΧ1/250 µοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/µαύροι
αριθµοί
ΜΧ2/125 µοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – µαύρα φόντα/λευκοί
αριθµοί.
ΜΧ2Τ µοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14 ετών και άνω – µαύρα φόντα/λευκοί αριθµοί (αγωνίζονται ταυτόχρονα µε την κατ. ΜΧ2 στην οποία βαθµολογούνται επίσης). ΟΡΕΝ µοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές35 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/µαύροι
αριθµοί. Αναβάτες µικρότερης ηλικίας, από 16-35 ετών, µπορούν να συµµετάσχουν µόνο σε 1-3 αγώνες µέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά.
Mini µοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών – µαύρα φόντα/λευκοί αριθµοί.
Junior µοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 έτων – λευκά φόντα/µαύροι αριθµοί.
Quad Τετράτροχες µοτοσυκλέτες, µε συµπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550 κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθµοί
ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ
– ∆ικαίωµα συµµετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε το οποίο
εκδίδεται από Αθλ. Σωµατείο της ΑΜΟΤΟΕ (πληροφ. www.amotoe.gr)
– Το δικαίωµα συµµετοχής, για τις κατηγορίες ΜΧ1, ΜΧ2, ΟΡΕΝ ορίζεται στα 75 €, για τις κατηγορίες Mini & Junior
στα 40€ Οι εκπρόθεσµες συµµετοχές (από Πέµπτη 29/3 και µετά) επιβαρύνονται µε 20 ευρώ επιπλέον. Στο
παράβολο συµµετοχής συµπεριλαµβάνεται η ασφάλιση του αναβάτη. Το παράβολο επιστρέφεται µόνο αν ο αγώνας
αναβληθεί ή µαταιωθεί. Επιστροφές συµµετοχών θα γίνονται δεκτές µόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους
αγωνιζοµένους (Πέµπτη 29/3 έως 14.00 µε e-mail ή fax). Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την
οργάνωση ότι η µοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, µετά από απόφαση των
αγωνοδικών, η συµµετοχή θα µεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγµατικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συµµετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν µε τις
µοτοσυκλέτες τους στον έλεγχο εξακρίβωσης το Σάββατο 31/3 ώρα 10.30 έως 16:00.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Η ενηµέρωση των αγωνιζοµένων, θα γίνει το Σάββατο 31/3 στον χώρο της πίστας, στις 12:00.
Η παρουσία των αγωνιζοµένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ
-Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραµµατεία του αγώνα) 10’ µετά το
σήµα τερµατισµού των δοκιµών ή των αγώνων.
Οι απονοµές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες µαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον
αγώνα συνολικά (µια απονοµή σε κάθε κατηγορία µε βάση την συνολική βαθµολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη
του αγώνα (σύµφωνα και µε την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:
Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο µετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάµενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα
µόνο θέµα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο µε το δικαίωµα συµµετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το
διπλάσιο του παράβολου συµµετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:
-για αντικανονική συµµετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά µετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.
-κατά των αποτελεσµάτων εντός 20 λεπτών µετά την δηµοσίευση αυτών.
-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών µετά τον τερµατισµό του αγώνα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Ερχόµενοι από Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, φτάνετε στα Γιαννιτσά και ακολουθείτε τις σχετικές πινακίδες που αναγράφουν «ΜΧ». Το ίδιο και για όσους έρχονται από Θεσσαλονίκη. Η πίστα βρίσκεται στην έξοδο της πόλης των Γιαννιτσών στον δρόµο προς Αξό. Γεωγραφικές συντεταγµένες αρχής οδού πρόσβασης: 40 47’28’’ – 22 23’ 43’’
ΘΕΑΤΕΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Οι ξενοδοχειακές µονάδες που ακολουθούν έχουν διαµορφώσει ειδικές τιµές για τους αθλητές και τις
οµάδες τους:
«Πέλλα» 2382081433 – 6, Φαξ: 238208143 hpella@otenet.gr
«Αλέξανδρος» 23820-24700 Fax: 23820 26800 info@hotelalexandros.eu
Στα αναφερόµενα ξενοδοχεία, οι ειδικές τιµές ισχύουν για κρατήσεις εν όψει του αγώνα Motocross του
ΟΦΜΓιαννιτσών. Οι αθλητές/ οµάδες µπορούν να φιλοξενηθούν (υπάρχουν χώροι υγιεινής, ρεύµα,
φύλαξη) στην πίστα από την Παρασκευή το βράδυ!.

Ο Ο.Φ.Μ.Γιαννιτσών, ο ∆ήµος Πέλλας και η Αθλητική ΜΟΤΟΕ σας εύχονται ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ υπόσχονται ένα ακόµα συναρπαστικό αγώνα στην καταξιωµένη πίστα της πόλης µας.

Σας περιµένουµε !!!

3004 More posts in ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ category
Recommended for you
VIDEO – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΥΑΜΑΗΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP 2018 έχει μπει στην τελική του ευθεία και όλες οι ομάδες...