4ος Αγώνας Παν. Πρωτ. ΜΧ, Λιτόχωρο – Ειδ. Κανονισμός

2013 afisa litichoroΤο Αθλητικό Σωματείο ΣΥ.ΜΟ.ΛΙ.Π. και την υποστήριξη του Δήμου Λιτοχώρου διοργανώνει τον 4ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2013 της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 01-02 Ιουνίου  2013, στην πίστα Motocross του Λιτοχώρου.  Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΑ

-Το Αθλητικό Σωματείο ΣΥ.ΜΟ.ΛΙ.Π. και την υποστήριξη του Δήμου Λιτοχώρου διοργανώνει τον 4ο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2013 της Αθλητικής ΜΟΤοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 01-02 Ιουνίου  2013, στην πίστα Motocross του Λιτοχώρου.  Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

-τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

-τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

-την προκήρυξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2013

-τον παρόντα ειδικό κανονισμό

-τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

Για πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα καλέστε: E-mail: jimkoutroulas@yahoo.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη εγγραφών: Παρασκευή 24 Μαΐου

Λήξη εγγραφών: Πέμπτη 30 Ιουνίου

Δημοσίευση πίνακα συμμετοχών: Παρασκευή 31 Μαΐου ώρα 19:00

Έλεγχος εξακρίβωσης: Σάββατο 01 Ιουνίου από 10:30 έως 16:00

Tεχνικός έλεγχος: Σάββατο 01 Ιουνίου από 10:30 έως 16:00

Ενημέρωση αγωνιζομένων: Σάββατο 01 Ιουνίου  ώρα 13:15 στον χώρο της πίστας

Εναρξη ελεύθερων δοκιμών: Σάββατο 01 Ιουνίου – ώρα 12:45 & Κυριακή 02 Ιουνίου – ώρα 09:30

Εναρξη κατατακτήριων δοκιμών: Σάββατο 01 Ιουνίου  ώρα (14:00)

Εναρξη αγώνων Κυριακής 02 Ιουνίου: 10:50

Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή 02 Ιουνίου  ώρα 15:30

Απονομή επάθλων: Κυριακή 02 Ιουνίου  ώρα 15:30

Το πλήρες ωράριο ακολουθεί στο τέλος του Ειδ.Κανονισμού

Οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Αθλητικό Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι (πληροφορίες: www.amotoe.gr) για την συμμετοχής τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά μέσω των σωματείων της ΑΜΟΤΟΕ και με την χρήση της ηλεκτρονικής γραμματείας της ΑΜΟΤΟΕ (www.e-amotoe.gr)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κουτρούλας Δημήτριος

Μέλη: Καλαμπάκας Κωνσταντίνος, Καλλιμάνης Ιωάννης

Πρόεδρος Αγωνοδικών: Κουτρούλας Δημήτρης

Αγωνοδίκες:  Μιχαλός Μιχάλης, Κουτρούλας Χρήστος

Παρατηρητής: Γλυκογιάννης Βασίλειος

Αλυτάρχης: Παπαδόπουλος Νίκος

Τεχνικός Έφορος: Γιάννης Κυπαρισάς,Σμαρώ Πετρίδου

Έκδοση Αποτελεσμάτων: Κιοσσές Σωκράτης

Ιατρός Αγώνα: Intersalonica

ΑΡΘΡΟ 2.  ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα Motocross του Λιτοχώρου η οποία έχει μήκος 1850 μ, ελάχιστο πλάτος 7μ,, είναι δεξιόστροφη, έδαφος σχετικά μαλακό και αρκετές εναλλαγές κλίσεων.

ΑΡΘΡΟ 3.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής:

ΜΧ1/250        μοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 16 ετών και άνω – λευκά φόντα/μαύροι αριθμοί

ΜΧ2/125        μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί.

ΜΧ2Τ            μοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, αθλητές 14 ετών και άνω – μαύρα φόντα/λευκοί αριθμοί (αγωνίζονται ταυτόχρονα με την κατ. ΜΧ2 στην οποία βαθμολογούνται επίσης).

ΟΡΕΝ            μοτοσυκλέτες έως 500κ.ε. 2Τ και έως 650κ.ε. 4Τ, αθλητές 36 ετών και άνω – κίτρινα φόντα/μαύροι αριθμοί. Αναβάτες μικρότερης ηλικίας, από 16-35 ετών, μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε 1-3 αγώνες μέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά.

Quad                 Τετράτροχες μοτοσυκλέτες, με συμπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων, 300 – 550 κ.εκ 2Τ&4Τ, αθλητές άνω των 16 ετών – κόκκινα φόντα/λευκοί αριθμοί

ΑΡΘΡΟ 4.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, το οποίο εκδίδεται από Αθλ. Σωματείο της ΑΜΟΤΟΕ (πληροφ. www.amotoe.gr).

– Το δικαίωμα συμμετοχής, για τις κατηγορίες ΜΧ1, ΜΧ2, ΟΡΕΝ ορίζεται στα 75 ευρώ. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, από Πέμπτη 9 Μαΐου 23:59 και μετά, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον. Στο παράβολο συμμετοχής συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του αναβάτη. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους (Πέμπτη 9 Μαΐου έως 14.00 με e-mail ή fax: 2118008242). Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσυκλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται.

ΑΡΘΡΟ 5.  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

– Οι αναβάτες (ή οι συνοδοί τους), που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσυκλέτες τους στον έλεγχο εξακρίβωσης το Σάββατο 01 Ιουνίου 3 ώρα 10.30 έως 16:00.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει το Σάββατο 01 Ιουνίου στον χώρο της πίστας, στις 13:15.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών, κρίνεται απαραίτητη.

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Οι απονομές στους διακριθέντες θα γίνουν, όλες μαζί στο τέλος των αγώνων της Κυριακής και θα αφορούν τον αγώνα συνολικά (μια απονομή σε κάθε κατηγορία με βάση την συνολική βαθμολογία του κάθε αθλητή στα 2 σκέλη του αγώνα (σύμφωνα και με την προκήρυξη). Τα έπαθλα που θα δοθούν είναι:

Στον 1ο-2ο-3ο κάθε κατηγορίας κύπελλο, στον 4ο, 5ο,6ο μετάλλιο.

ΑΡΘΡΟ 8.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το δικαίωμα συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 20 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 20 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 20 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Από την έξοδο του αυτοκινητοδρόμου Ε75 του Λιτοχώρου , μετά το κέντρο υγείας Λιτοχώρου και λίγο πιο πάνω κάνουμε αμέσως δεξιά στο βενζινάδικο της BP. Υπάρχει και σχετική πινακίδα.

ΘΕΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

HOTEL «Βικτώρια»  Τηλ.: 2352082111

HOTEL «Ενιπέας»    Τηλ.: 2352084328

Σας περιμένουμε !!!

ΣΥ.ΜΟ.ΛΙ.Π.

3004 More posts in ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ category
Recommended for you
VIDEO – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΥΑΜΑΗΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2018

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP 2018 έχει μπει στην τελική του ευθεία και όλες οι ομάδες...